• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Aangesloten bij SCAG

Aangesloten bij SCAG

Met ingang van 1-1-2017 is Joost van Andel aangesloten bij de SCAG. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgcliënten klachten en geschillen over een zorgaanbieder aan een erkende geschilleninstantie moeten kunnen voorleggen. Dit biedt cliënten een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter. Zorgaanbieders moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Uit het coachnetwerk: eigentijdse matching en dating met WHMS

Uit het coachnetwerk: eigentijdse matching en dating met WHMS

Eigentijdse personal matching met When Harry Met Sally! Op zoek naar die leuke en serieuze relatie en klaar met de app's datingwebsites en advertenties in de krant? Dan is er nieuws! WHMS is een nieuw concept voor moderne eigentijdse matching voor mensen tussen de 30 en 50 jaar. Titia Roovers (Sterk Training & Coaching) is als psycholoog verbonden aan WHMS. Daarom maak ik met dit nieuwsbericht ook graag een beetje reclame. Lees hierna meer of ga direct naar de website: www.whenharrymetsally.nl

Erkenning als Registertherapeut RBCZ

Erkenning als Registertherapeut RBCZ

Sinds begin 2016 ben ik erkend als Registertherapeut RBCZ. Daar ben ik trots op omdat het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg daarmee een uitspraak doet over de kwaliteit van mijn begeleiding als Psychosociaal therapeut. Een voordelig gevolg daarvan voor cliënten is dat mijn begeleiding nu door nog meer zorgverzekeraars gedeeltelijk wordt vergoed. Deze vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering (en zit dus niet in het basispakket).