• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) in therapie en coaching

NLP is de afkorting voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. In de jaren '70 ontwikkelden Richard Bandler en John Grinder deze methodiek. Zij baseerden zich op het werk van gestalttherapeut Fritz Perls, gezinstherapeut Virginia Satir en hypnotherapeut Milton Erickson. Naast de therapeutische toepassing wordt Neuro-Linguïstisch Programmeren ook gebruikt in bijvoorbeeld coaching, onderwijs en organisaties.

Van belemmerende patronen naar effectieve strategieën

Het doel van therapie op basis van NLP is het vergroten van ons inzicht in het eigen denken, voelen en handelen, en het herkennen van patronen die belemmerend werken en hoe deze om te zetten in effectievere strategieën. In die zin is Neuro-Linguïstisch Programmeren een meer oplossingsgerichte methodiek en een goede aanvulling op stromingen die meer problematiseren (zoals transactionele analyse en systemisch werken). Door sommigen wordt NLP echter neergezet als de ultieme methode waarmee je voorbij kunt gaan aan oorzaken van je problemen en waarmee je alles kunt bereiken wat je wilt. Deze tsjakka-benadering doet geen recht aan het feit dat we allemaal onderdeel uitmaken van een groter geheel. Dat grotere geheel kunnen wij als individu zelf maar beperkt beïnvloeden. Van meer belang is hoe jij daar als mens de aansluiting op maakt.

In therapie en coaching kan NLP je helpen met

  • je meer bewust worden van jouw eigen subjectieve kijk op de wereld hoe die je leven beïnvloedt

  • je eigen strategieën te evalueren en nieuwe wegen bewandelen, zodat je meer gebruik kunt maken van de hulpbronnen om je heen en in je eigen levenservaring

  • het omgaan met blokkerende ervaringen uit je verleden

  • het onderzoeken van beperkende overtuigingen en meer te kijken vanuit jouw doelen en mogelijkheden

  • het meer in balans brengen van wat je doet met wie jij ten diepste bent

  • bewuster worden van jouw binnenwereld en hoe je de dingen doet, zodat je effectiever kunt communiceren met anderen

Contact opnemen