• darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Think about how about how you feel and feel about how you think" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe je zou moeten omgaan met angsten en verdriet? Op precies dezelfde manier als je omgaat met vreugde en geluk. Simpelweg ervaren, zonder je er tegenaan te bemoeien" (Erik van Zuydam)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "There are no such things as organisations. There are only people who behave" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Als ik zeg ‘ik ken jou’, bedoel ik dat ik een beeld van je heb gemaakt" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "If everything is running smoothly, the organization is in trouble" (Kenneth J. Gergen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe zouden de dingen over ons denken?" (Herman van Veen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Geen distinctie zonder distinctor" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Soms roep ik mijn ikken bij elkaar. En als ik vraag: 'hé, welke ik is eigenlijk waar'? 'Ik, ik, ik' roepen mijn ikken dan door elkaar" (Harrie Jekkers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Het gaat niet zozeer om de organisatie van de productie, maar om de productie van de organisatie" (Henk van Dongen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Situations defined as different, are real in their consequences" (William Thomas)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Een team met alleen winnaars maakt nog geen winnend team" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "SUPEROPLOSSINGEN! Oplossingen die zo goed zijn dat ze aan meer dan alleen het probleem een einde maken" (Paul Watzlawick)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Kinderen zijn kleine mensen, mensen zijn grote kinderen" (Onorato Fava)

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in het kort wil ik je aangeven dat de gegevens die ik van jou krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Joost van Andel, als zelfstandig gevestigd ondernemer in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30220207.

Hoe ik omga met jouw gegevens
Via de website kun je je gegevens achterlaten wanneer je wilt dat ik contact met je opneem of je aanmelden voor een intakegesprek. Daarvoor vraag ik je bepaalde gegevens te delen, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Bij aanmelding verzoek ik je ook om de intakevragenlijst ingevuld in te sturen met daarin achtergrondinformatie over je begeleidingsvraag. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor mijzelf en ik zal deze gegevens nooit doorgeven aan derden zonder jouw toestemming.

Privacyverklaring
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw begeleider, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je begeleidingsvraag en notities van sessies.

Ook worden in het dossier indien van toepassing gegevens opgenomen die voor jouw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik zal jouw privacy waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als begeleider heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik, of aan administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Er worden geen gegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Deze website (https://joostvanandel.nl/) plaatst geen cookies.

Privacy op de zorgnota voor psychosociale therapie
Op de zorgnota die je ontvangt voor een consult psychosociale therapie, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Korte omschrijving: ’Prestatiecode 24504 Consult psychosociale therapie’
 • Kosten van het consult 

Mijn website is een SSL beveiligde website, die voldoet aan de beveiligingseisen volgens AVG. De inhoud van mijn website is alleen zichtbaar via inlogcodes. Deze codes zijn alleen bij mij en mijn hostingorganisatie bekend. Wanneer je je gegevens achterlaat via de website, kunnen deze op verschillende manieren verwerkt worden:

 • Via het antwoordformulier komen ze terecht in mijn e-mailbox. Alleen ik heb toegang tot mijn e-mailbox en mijn devices, zoals laptop en mobiel zijn beveiligd met wachtwoorden. 
 • Wanneer je je opgeeft voor begeleiding, ontvang ik je gegevens in mijn e-mailbox.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy vanuit mijn professionele ethiek. Je hebt ten alle tijde het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je mag me hierover altijd aanspreken.