• darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Opleidingen tot psychosociaal therapeut

Sinds 2007 heb ik de diverse opleidingen gevolgd op het gebied van psychosociale begeleiding. Ik heb een licentie als psychosociaal therapeut en als registertherapeut.

 • Professionele Communicatie - Driejarige post-bachelor Registeropleiding tot begeleider voor mens en organisatie incl. Transactionele Analyse, Systemisch Werken en NLP Practitioner (Phoenix Opleidingen, Utrecht & Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland)
 • Vervolgopleiding Professionele Begeleiding - Meesterschap in Coaching en Therapie (Phoenix Opleidingen, Utrecht)
 • Vervolgopleiding Diagnostiek als Venster incl. DSM IV (Phoenix Opleidingen, Utrecht)
 • Vervolgopleiding Het Helende Verhaal - Therapeutisch werken met verhalen incl. NLP Master (Phoenix Opleidingen, Utrecht)
 • Vervolgopleiding Systemisch Werken (Phoenix Opleidingen, Utrecht)
 • Vervolgopleiding De Maskermaker - vervolg Systemisch Werken incl. lichaamswerk (Phoenix Opleidingen, Utrecht)
 • Vervolgopleiding De Trainersopleiding (Phoenix Opleidingen, Utrecht)

Daarnaast beschik ik over de diploma's van de Registeropleidingen Psychosociale Basiskennis en Medische Basiskennis (Stichting Hoger Onderwijs Nederland).

Lidmaatschappen van beroepsverenigingen en geschillencommissie

 • NVPA (het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen) - Licentie Psychosociaal therapeut (lidnummer: 101789)
 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) - Licentie Registertherapeut (licentienummer: 214096R)
 • SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) - Aangesloten bij geschillencommissie (nummer: 10766)
 • Phoenix Opleidingen - Deelnemer Ethische Code