• darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Teamcoach voor sterkte teams, in Utrecht, Amsterdam en omgeving

Een teamcoach begeleidt teams die willen groeien, sterker worden. Krachtige, sterke teams zijn te herkennen aan de goede sfeer én goede resultaten. Dat is merkbaar voor de klanten van de organisatie. Leden van een sterk team:

 • kennen en vertrouwen elkaar
 • zeggen elkaar openlijk wat er gezegd moet worden
 • steunen besluiten & plannen en zijn betrokken
 • spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken
 • laten zich leiden door de teamdoelen

Niet voor elk team is dit vanzelfsprekend. Begeleiding door een teamcoach kan teamontwikkeling stimuleren en faciliteren. Op weg naar een krachtiger team. Ik coach teams in de omgeving van Utrecht en Amsterdam (de Randstad).

Hoe zet jouw team zichzelf klem? Teamcoaching!

Ondanks de individuele kwaliteiten en goede bedoelingen van de teamleden, zetten teams zichzelf soms klem. Dat kan heel expliciet en groot of juist subtiel en klein. Dan merk je bijvoorbeeld:

 • we werken langs elkaar heen, ieder op zijn eigen eiland; we komen niet tot besluiten
 • sommige teamleden zeggen niet wat ze echt vinden (ja, wel achteraf bij de koffieautomaat...)
 • we komen onze afspraken niet na, en als we elkaar feedback geven wordt het òf ruzie òf zijn we te aardig

Herken je deze of soortgelijke signalen? Dan kan het zinvol zijn om een aantal sessies teamcoaching af te spreken. Door teamcoaching wordt duidelijk welke (on)handige communicatiepatronen je team heeft en wat de teamleden te doen staat. Groei begint met inzicht…

Teambuilding in Utrecht, Amsterdam en omgeving

Wil je met teambuilding jouw team versterkten? Teambuilding maakt onverwachte mogelijkheden zichtbaar zodat je er wat mee kan. Het team wordt zelfbewuster en sterker en maakt nieuwe afspraken over de samenwerking. Door de positieve teamontwikkeling verbeteren de resultaten en wordt er met meer plezier samengewerkt. Het is vaak verrassend om te ervaren wat er met het aanwezige potentieel gebeurt wanneer teamleden echt met elkaar in gesprek gaan.

Contact opnemen