• darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Think about how about how you feel and feel about how you think" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe je zou moeten omgaan met angsten en verdriet? Op precies dezelfde manier als je omgaat met vreugde en geluk. Simpelweg ervaren, zonder je er tegenaan te bemoeien" (Erik van Zuydam)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "There are no such things as organisations. There are only people who behave" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Als ik zeg ‘ik ken jou’, bedoel ik dat ik een beeld van je heb gemaakt" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "If everything is running smoothly, the organization is in trouble" (Kenneth J. Gergen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe zouden de dingen over ons denken?" (Herman van Veen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Geen distinctie zonder distinctor" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Soms roep ik mijn ikken bij elkaar. En als ik vraag: 'hé, welke ik is eigenlijk waar'? 'Ik, ik, ik' roepen mijn ikken dan door elkaar" (Harrie Jekkers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Het gaat niet zozeer om de organisatie van de productie, maar om de productie van de organisatie" (Henk van Dongen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Situations defined as different, are real in their consequences" (William Thomas)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Een team met alleen winnaars maakt nog geen winnend team" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "SUPEROPLOSSINGEN! Oplossingen die zo goed zijn dat ze aan meer dan alleen het probleem een einde maken" (Paul Watzlawick)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Kinderen zijn kleine mensen, mensen zijn grote kinderen" (Onorato Fava)

Zoek je een goede psychosociaal therapeut in Utrecht?

Wil je meer inzicht in de situatie waarin je vastloopt in je leven? Meer rust en acceptatie? De draad weer oppakken op belangrijke levensgebieden zoals werk, relatie en vriendschappen? Een psychosociaal therapeut kan je daarbij begeleiden. Ik werk als psychosociaal therapeut in Utrecht. Met vragen waarvoor mensen vaak ‘naar de psycholoog gaan’, kun je ook bij een psychosociaal therapeut terecht.

Wat houdt begeleiding door een psychosociaal therapeut in?

Persoonlijke begeleiding door een psychosociaal therapeut kan je meer inzicht geven in jouw situatie. Samen onderzoeken we de persoonlijke achtergronden die maken dat je vastloopt. Tegelijkertijd staan we stil bij praktische dingen die je kunt doen, die je dichter bij je doel brengen. Doordat je bewust wordt van wat er echt aan de hand is, ontstaan nieuwe mogelijkheden. In het leren accepteren waar je geen invloed op hebt wordt duidelijk waarvoor je wel verantwoordelijkheid kunt (en moet) nemen. Je pakt de draad weer op, en gaat op weg op een manier die recht doet aan jou en aan de situatie zoals die is.

Erkend psychosociaal therapeut (NVPA) en registertherapeut (RBCZ)

Ik ben als psychosociaal therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. Therapeuten die geregistreerd zijn bij het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen en volgen verplicht bij- en nascholing. Daarnaast ben ik erkend registertherapeut en opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Het RBCZ bewaakt de kwaliteit door middel van het klacht- en tuchtrecht dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Ik ben deelnemer aan de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen in Utrecht en houd me aan de uitgangspunten en richtlijnen van de Ethische Code.

Vergoeding door je zorgverzekeraar?

Voor begeleiding door een tweedelijns psycholoog of psychotherapeut heb je een verwijzing nodig. Bovendien betaal je de eerste rekeningen vanuit je eigen risico. Voor begeleiding door een psychosociaal therapeut is dat niet noodzakelijk. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken. Bovendien wordt psychosociale therapie vaak gedeeltelijk vergoed, vanuit je aanvullende zorgverzekering. Lees meer over vergoeding door zorgverzekeraars.

Contact opnemen