• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Psychosociale therapie volgens het NVPA

Onderstaande beschrijving van de psychosociale therapie is van het NVPA. Dit is de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen, waarbij ik als psychosociaal therapeut ben aangesloten.

“Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

Het kenmerk van psychosociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen.

In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst.

Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd”.

Specialisaties als psychosociaal therapeut

Zoals uit bovenstaande beschrijving van het NVPA blijkt, zijn er verschillende benaderingen binnen de psychosociale therapie. Ik heb verschillende specialisatieopleidingen gevolgd bij Phoenix Opleidingen in Utrecht. Hier heb ik mij onder andere gespecialiseerd in Systemisch werk, Transactionele analyse (TA) en Neuro-linguïstisch programmeren (NLP).

Contact opnemen