• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Een teamcoachtraject heeft vaak de volgende vorm

  1. we starten met een intake, het liefst zo snel mogelijk met het hele team

  2. we bespreken de doelen van het traject en hoe we daarmee aan de slag gaan

  3. ik coach enkele bijeenkomsten, vaak on-the-job bijvoorbeeld tijdens werkoverleggen

  4. in een aparte training kunnen sommige onderwerpen verder worden opgepakt

  5. soms past het beter om een team van binnenuit te versterken vanuit een rol als interim manager. Daarnaast kan personal coaching onderdeel zijn van een traject van teamontwikkeling.

Afspraak maken

Ethische code en klachten

Ik ben deelnemer aan de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen in Utrecht en houd me aan de uitganspunten en richtlijnen van de Ethische Code. De Ethische Commissie zorgt ervoor dat de Ethische Code up-to-date blijft, dat de klachtenprocedure goed functioneert en dat er een effectief functionerende klachtencommissie is. Mocht je een klacht hebben over mijn begeleiding als teamcoach, dan kun je daarvoor terecht bij de Ethische Commissie.