• darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Think about how about how you feel and feel about how you think" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe je zou moeten omgaan met angsten en verdriet? Op precies dezelfde manier als je omgaat met vreugde en geluk. Simpelweg ervaren, zonder je er tegenaan te bemoeien" (Erik van Zuydam)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "There are no such things as organisations. There are only people who behave" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Als ik zeg ‘ik ken jou’, bedoel ik dat ik een beeld van je heb gemaakt" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "If everything is running smoothly, the organization is in trouble" (Kenneth J. Gergen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Hoe zouden de dingen over ons denken?" (Herman van Veen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Geen distinctie zonder distinctor" (Bron onbekend)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Soms roep ik mijn ikken bij elkaar. En als ik vraag: 'hé, welke ik is eigenlijk waar'? 'Ik, ik, ik' roepen mijn ikken dan door elkaar" (Harrie Jekkers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Het gaat niet zozeer om de organisatie van de productie, maar om de productie van de organisatie" (Henk van Dongen)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Situations defined as different, are real in their consequences" (William Thomas)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Een team met alleen winnaars maakt nog geen winnend team" (Marijke Lingsma, Aty Boers)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "SUPEROPLOSSINGEN! Oplossingen die zo goed zijn dat ze aan meer dan alleen het probleem een einde maken" (Paul Watzlawick)
 • darkblurbg
  Persoonlijke en professionele ontwikkeling
  "Kinderen zijn kleine mensen, mensen zijn grote kinderen" (Onorato Fava)

Systemisch werk in therapie en coaching

Van jongs af aan leven mensen in systemen. Wij groeien op in een familie. Daarbij komen systemen als je schoolklas, de (sport)vereniging en later de organisatie waar je werkt. We ontwikkelen ons in dit krachtenveld van systemen en zijn loyaal aan de onderlinge verhoudingen en collectieve patronen. Zo heeft ons familiesysteem, op een diep en onbewust niveau, veel invloed op ons leven. Soms nemen mensen vanuit een sterke loyaliteit aan hun systeem een plek in die niet 'de juiste' is. Dan spreken we van een verstrikking. Dan kun je vastlopen in levensgebieden zoals relaties en werk. Systemisch werk kan deze verstrikkingen zichtbaar maken, bijvoorbeeld in een familieopstelling of een organisatieopstelling. Je kunt zeggen dat wanneer twee personen elkaar ontmoeten, er in feite een ontmoeting is van twee familiesystemen met hun eigen dynamieken en verstrikkingen. Evenzo geldt dat in teams en organisaties.

Vragen met een systemische achtergrond

Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties een systemische achtergrond hebben, is een individueel psychologische benadering vaak niet voldoende. Bert Hellinger gaf vervolg aan het werken met systemen door familieopstellingen en organisatieopstellingen. Er zijn verschillende manieren om systemisch werk te gebruiken. Individueel en groepsgewijs. In coaching en therapie. Waar het steeds om gaat is je eigen systemische dynamieken en verstrikkingen op een diep niveau bewust te worden zodat je jezelf ruimte geeft om jouw leven vorm te geven.

Bekende toepassingsmogelijkheden systemisch werk

 • Familieopstellingen laten ons zien welke plek we innemen in ons familiesystemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verbanden te zien waarvan we ons onbewust waren en hoe we ons liefdevol kunnen losmaken uit verstrikkingen. Het is ook een manier van kijken naar de wereld en het leven: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Opstellingen kunnen helpen bij acceptatie en zingeving. Er ontstaat verbinding en ruimte voor beweging.

 • Organisatieopstellingen laten zien wat er in de onderstroom van de organisatie speelt. Hoe zijn de verhoudingen tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen? Hoe liggen de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies? En: welk aanwezig potentieel wordt nog niet benut?

Contact opnemen