• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Systemisch werk in therapie en coaching

Van jongs af aan leven mensen in systemen. Wij groeien op in een familie. Daarbij komen systemen als je schoolklas, de (sport)vereniging en later de organisatie waar je werkt. We ontwikkelen ons in dit krachtenveld van systemen en zijn loyaal aan de onderlinge verhoudingen en collectieve patronen. Zo heeft ons familiesysteem, op een diep en onbewust niveau, veel invloed op ons leven. Soms nemen mensen vanuit een sterke loyaliteit aan hun systeem een plek in die niet 'de juiste' is. Dan spreken we van een verstrikking. Dan kun je vastlopen in levensgebieden zoals relaties en werk. Systemisch werk kan deze verstrikkingen zichtbaar maken, bijvoorbeeld in een familieopstelling of een organisatieopstelling. Je kunt zeggen dat wanneer twee personen elkaar ontmoeten, er in feite een ontmoeting is van twee familiesystemen met hun eigen dynamieken en verstrikkingen. Evenzo geldt dat in teams en organisaties.

Vragen met een systemische achtergrond

Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties een systemische achtergrond hebben, is een individueel psychologische benadering vaak niet voldoende. Bert Hellinger gaf vervolg aan het werken met systemen door familieopstellingen en organisatieopstellingen. Er zijn verschillende manieren om systemisch werk te gebruiken. Individueel en groepsgewijs. In coaching en therapie. Waar het steeds om gaat is je eigen systemische dynamieken en verstrikkingen op een diep niveau bewust te worden zodat je jezelf ruimte geeft om jouw leven vorm te geven.

Bekende toepassingsmogelijkheden systemisch werk

  • Familieopstellingen laten ons zien welke plek we innemen in ons familiesystemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verbanden te zien waarvan we ons onbewust waren en hoe we ons liefdevol kunnen losmaken uit verstrikkingen. Het is ook een manier van kijken naar de wereld en het leven: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Opstellingen kunnen helpen bij acceptatie en zingeving. Er ontstaat verbinding en ruimte voor beweging.

  • Organisatieopstellingen laten zien wat er in de onderstroom van de organisatie speelt. Hoe zijn de verhoudingen tussen afdelingen of tussen verschillende managementlagen? Hoe liggen de verhoudingen tussen bedrijf, producten, klanten en visies? En: welk aanwezig potentieel wordt nog niet benut?

Contact opnemen