• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

22-12-2020: Update RBCZ over niet-contactberoepen tijdens Corona lockdown

Registertherapeut RBCZ
Gepubliceerd op: 28-12-2020

Er is momenteel geen verbod op de werkzaamheden die ik in mijn praktijk uitvoer (coaching, therapie). Dit heeft het RBCZ aangegeven na contact met het ministerie. Mijn werkzaamheden vallen niet onder de contactberoepen zoals gedefinieerd door de rijksoverheid. Zie onderstaand bericht van het RBCZ:

UPDATE 22 DECEMBER: NIET-CONTACTBEROEPEN IN DE COMPLEMENTAIRE ZORG MOGEN DOORWERKEN

Op dinsdagavond 22 december heeft de afdeling beleidszaken van het Ministerie van VWS na een week van intensief wederzijds contact aan RBCZ schriftelijk laten weten dat het voor niet-contactberoepen in de complementaire sector is toegestaan tijdens de huidige lockdown door te werken:

“Het is niet verboden om deze niet-contactberoepen uit te oefenen. De definitie van een contactberoep is: ‘een beroep waarbij het niet mogelijk is ten minste een veilige afstand te houden tot een klant of patiënt’. Op basis daarvan is er dus geen sprake van een verbod, voor bijvoorbeeld een coach. Daarnaast is het ook geen publieke plaats (die moeten in principe dicht), maar een zorglocatie. Dit blijkt uit de (brede) definitie van ‘zorg’ uit artikel 1 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) die hiervoor gehanteerd wordt. Onder deze definitie valt ook alternatieve zorg. Concluderend: Voor niet-contactberoepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”

Voor de complementair zorgverleners die een contactberoep uitoefenen, blijft een verbod op het uitoefenen daarvan gehandhaafd tot (in ieder geval) 19 januari 2021. Hiervan uitgezonderd zijn die therapeuten, die onder één van de door de overheid met name genoemde zorgwetten zorg verlenen. Dit is voor de complementaire zorg overwegend niet het geval. Een overzicht van de uitgezonderde contactberoepen en de gememoreerde zorgwetten is de vinden op de volgende pagina van de Rijksoverheid: Overzicht uitgezonderde contactberoepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl.