• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Promotieonderzoek naar het relationeel handelen van begeleiders van organisatieverandering

Gepubliceerd op: 02-12-2018

Vanaf 1 januari 2019 mag Joost van Andel 4 jaar lang promotieonderzoek doen naar het relationeel handelen van begeleiders van organisatieverandering en het verder verbeteren daarvan. Met dit onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van professionals die organisaties begeleiden bij ingewikkelde veranderingen. Naast een literatuurstudie op het gebied van organisatieverandering, psychologie en psychotherapie bestaat het onderzoek voor een groot deel uit praktijkstudie.

In dit onderzoek werkt Joost van Andel nauw samen met Prof. Dr. Celeste Wilderom van University of Twente, Prof. Dr. Sheila McNamee van University of New Hampshire (USA) en Dr. Josje Dikkers, waarnemend Lector en Hoofddocent van Hogeschool Utrecht. Het onderzoek wordt gefinancierd door Hogeschool Utrecht.