• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Zoek je een goede psychosociaal therapeut in Utrecht?

Wil je meer inzicht in de situatie waarin je vastloopt in je leven? Meer rust en acceptatie? De draad weer oppakken op belangrijke levensgebieden zoals werk, relatie en vriendschappen? Een psychosociaal therapeut kan je daarbij begeleiden. Ik werk als psychosociaal therapeut in Utrecht. Met vragen waarvoor mensen vaak ‘naar de psycholoog gaan’, kun je ook bij een psychosociaal therapeut terecht.

Wat houdt begeleiding door een psychosociaal therapeut in?

Persoonlijke begeleiding door een psychosociaal therapeut kan je meer inzicht geven in jouw situatie. Samen onderzoeken we de persoonlijke achtergronden die maken dat je vastloopt. Tegelijkertijd staan we stil bij praktische dingen die je kunt doen, die je dichter bij je doel brengen. Doordat je bewust wordt van wat er echt aan de hand is, ontstaan nieuwe mogelijkheden. In het leren accepteren waar je geen invloed op hebt wordt duidelijk waarvoor je wel verantwoordelijkheid kunt (en moet) nemen. Je pakt de draad weer op, en gaat op weg op een manier die recht doet aan jou en aan de situatie zoals die is.

Erkend psychosociaal therapeut (NVPA) en registertherapeut (RBCZ)

Ik ben als psychosociaal therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen. Therapeuten die geregistreerd zijn bij het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen en volgen verplicht bij- en nascholing. Daarnaast ben ik erkend registertherapeut en opgenomen in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. Het RBCZ bewaakt de kwaliteit door middel van het klacht- en tuchtrecht dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ). Ik ben deelnemer aan de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen in Utrecht en houd me aan de uitgangspunten en richtlijnen van de Ethische Code.

Vergoeding door je zorgverzekeraar?

Voor begeleiding door een tweedelijns psycholoog of psychotherapeut heb je een verwijzing nodig. Bovendien betaal je de eerste rekeningen vanuit je eigen risico. Voor begeleiding door een psychosociaal therapeut is dat niet noodzakelijk. Je kunt rechtstreeks een afspraak maken. Bovendien wordt psychosociale therapie vaak gedeeltelijk vergoed, vanuit je aanvullende zorgverzekering. Lees meer over vergoeding door zorgverzekeraars.

Contact opnemen