• darkblurbg
    Persoonlijke en professionele ontwikkeling
    "Wat we waarnemen is niet de natuur zelf, maar de natuur zoals die zich openbaart aan onze manier van vragen stellen" (Werner Heisenberg)

Versterk jouw team met een goede teamcoach in Utrecht

Werk je bij een organisatie in de buurt van Utrecht en wil je jouw team sterker maken?  

Leden van een sterk team:

  • kennen en vertrouwen elkaar
  • zeggen elkaar openlijk wat er gezegd moet worden
  • steunen besluiten & plannen en zijn betrokken
  • spreken elkaar aan op het nakomen van afspraken
  • laten zich leiden door de teamdoelen

Niet voor elk team is dit vanzelfsprekend. Begeleiding door een teamcoach kan teamontwikkeling stimuleren en faciliteren. Op weg naar een krachtiger team. Ik coach teams in de omgeving van Utrecht.

Goede teamcoaching in Utrecht? Meer plezier en resultaat

Teambuilding maakt onverwachte mogelijkheden zichtbaar zodat je er wat mee kan. Het team wordt zelfbewuster en sterker en maakt nieuwe afspraken over de samenwerking. Door de positieve teamontwikkeling verbeteren de resultaten en wordt er met meer plezier samengewerkt.

Reactie van een opdrachtgever

“Door op deze interactieve manier met het team bezig te zijn, zijn we als team weer dichter bij elkaar gekomen. Het was goed om te zien dat het team (h)erkenning bij elkaar vond en dat er een moment van bezinning was. Deze bijeenkomst heeft zeker bijgedragen aan de toekomstige ontwikkeling van het kunstcentrum en het team. De eerste bouwstenen zijn gelegd.”

Marieke Schaap, teammanager Kunstcentrum, Sherpa       

Meer referenties

Meer over teamcoaching in Utrecht